2017 йилнинг февраль ойида Ихтисослик фани малакавий имтиҳонини

топшириш учун талабгорлар

РЎЙХАТИ

Исми-шарифи Мақоми Куни, вақти ва  хонаси
08.00.07-“Молия. Бухгалтерия ҳисоби”
1. Мамадалиев Тулкинжон Эркинович Мустақил изланувчи 10 февраль

14:30 да

(43-ауд.)

2. Урманов Жахонгир Жамолиддинович Мустақил изланувчи
3. Мусалимов Шухрат Исамухамедович Мустақил изланувчи
4. Давлетов Икрам Рахимберганович Катта илмий ходим-изланувчи
5. Меҳмонов Султонали Умаралиевич Мустақил изланувчи
6. Остонокулов Азамат Абдукаримович Катта илмий ходим-изланувчи
7. Ибрагимов Комилжон Шеркузиевич Катта илмий ходим-изланувчи
8. Абдусаломова Нодира Баходировна Катта илмий ходим-изланувчи
9. Пулатова Мохира Бахтияровна Мустақил изланувчи
10. Калонов Муҳиддин Бахритдинович Мустақил изланувчи 17 февраль

14:30 да

(43-ауд.)

11. Темирханова Мўтабар Жураевна Катта илмий ходим-изланувчи
12. Алладустов Рустам Жонмуротович Катта илмий ходим-изланувчи
13. Абдусатторова Дилдора Баходировна Мустақил изланувчи
14. Рахманов Зафаржон Яшинович Катта илмий ходим-изланувчи
15. Дускобилов Умиджон Шарофиддинович Катта илмий ходим-изланувчи
16. Исмаилов Дилшод Анваржонович Катта илмий ходим-изланувчи
17. Махмудов Миразиз Мирзаидович Мустақил изланувчи
18. Ахмедов Фаррух Хуршидович Катта илмий ходим-изланувчи
19. Ахмедов Хасан Рузибаевич Мустақил изланувчи
20. Раззаков Жасур Хамрабоевич

Мустақил изланувчи

 

Исми-шарифи Мақоми Куни, вақти ва  хонаси
08.00.03-“Саноат иқтисодиёти”
1. Алимбаев Алишер Абдуманапович Мустақил изланувчи 7 февраль

14:30 да

(12-ауд.)

 

Исми-шарифи Мақоми Куни, вақти ва  хонаси
08.00.11-“Маркетинг”
1. Акромов Тохир Абдурахмонович Мустақил изланувчи 7 февраль

16:00 да

(42-ауд.)

2. Бекмуродова Гўзал Адхамовна Мустақил изланувчи
3. Тилляходжаев Азизхон Алохонович Мустақил изланувчи