Investitsiyalar va moliyaviy bozor

Investitsiyalar va moliyaviy bozor

Элмирзаев Самариддин Эшқуватович - "Инвестициялар ва молиявий бозор" кафедраси мудири

эл.почта: office@bfa.uz

тел: +99871 237-50-11