Boshqaruv kadrlarini tayyorlash fakulteti

Boshqaruv kadrlarini tayyorlash fakulteti

Рахмонов Нуриддин Мухаммаджанович - факультет декани муовини

тел: +99871 237-53-16

эл.почта: deanoffice@bfa.uz

Алимова Зухра Насировна - бош мутахассис

тел: +99871 237-53-16

эл.почта: deanoffice@bfa.uz