Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti

Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti

Джумаев Ойбек Чориевич - факультет декани

тел: +99871 237-54-01

эл.почта: training@bfa.uz