Hamkorlar

Hamkorlar

Япония институти

Япония Молия вазирлиги ҳузуридаги Сиёсий тадқиқотлар институти

Санкт-Петербург Давлат иқтисодиёт университети

Санкт-Петербург Давлат иқтисодиёт университети

Чехиядаги Европа амалий билимлар ва менежмент институти

Европа амалий билимлар ва менежмент институти