08.00.07 – «Молия. Бухгалтерия ҳисоби»; 08.00.08 – «Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти»; 08.00.11 – «Маркетинг» (иқтисодиёт фанлари) ихтисосликлари бўйича

ЕТАКЧИ ТАШКИЛОТЛАР Р Ў Й Х А Т И