Молия


 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК-МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ

“МОЛИЯ” КАФЕДРАСИ

 

 Кафедра мудири:

Рахмонов Дилшоджон Алиджонович

 Қабул вақти:

 1400 – 1800

 Телефон:

 (0 371) 237-53-35

 e-mail:

 info@bfa.uz

 Веб-сайт

 www.bfa.uz

КАФЕДРА ҲАҚИДА

Ташкил этилиши ва ривожланиш тарихи

“Молия” кафедраси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 17 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”ги 180-сонли қарорига асосан ташкил этилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳакамасининг 2017 йил 15 апрелдаги “Ўзбекистон республикаси банк-молия академияси фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори билан академиянинг янги тузилмаси тасдиқланган.   Кафедра томонидан давлат молиясини бошқариш соҳасида бошқарув кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш,  шу билан бирга, молия  соҳасида илмий-тадқиқот фаолияти  амалга оширилади.

Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мос мутахассислик тингловчилари учун “Давлат молиясини бошқариш”, “Молиявий менежмент”, “Ғазначиликда давлат бюджети маблағларини бошқариш”, “Ҳудудий молияни бошқариш”, “Давлат қарзларини бошқариш”, “Давлат мақсадли фондларини бошқариш” “Халқаро молия бозори ва институтлари”, “Давлат ва хўжалик бошқарувининг ҳуқуқий таъминоти”, “Ўзбекистон давлатчилиги тарихи ва ўзбек миллий қадриятлари” фанларидан дарс машғулотлари олиб борилади. Шунингдек, кафедра профессор-ўқитувчилари Академияда ташкил этилиб келинаётган Малака ошириш курсларида “Халқаро молия бозори ва институтлари”, “Ғазначиликда давлат бюджети маблағларини бошқариш”, “Давлат қарзларини бошқариш”, “Молиявий менежмент” ва  “Давлат молиясини бошқариш” фанлари бўйича  тингловчиларга ўқув машғулотларини олиб бормоқдалар.

 

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари таркиби ва илмий салоҳияти

Расм

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва лавозими

Тадқиқот йўналиши

Ўтадиган фанлари рўйҳати

e-mail

1.

 

Рахмонов Дилшоджон Алиджонович

и.ф.д., доц.

кафедра мудири

Халқаро молия бозори, давлат молиявий сиёсати, макроиқтисодий сиёсат, инновацияларни молиялаштириш

Халқаро молия бозори ва институтлари, Замонавий ижтимоий-иқтисодий ривожланиш концепцияси

dilshodjon.rakhmonov@mail.ru

2.

 

Юлдашев Мўталиб

и.ф.д., проф. кафедра профессори

Молия тизимини ривожланишнинг иқтисодий ва ҳуқуқий механизмини такомиллаштириш

Давлат ва хўжалик бошқарувининг ҳуқуқий таъминоти

-

6.

 

Ли Александр Никалоевич

и.ф.y. доц. кафедра доценти

Давлат молиясини бошқариш

Молиявий менежмент, Давлат молиясини бошқариш

-

3.

 

Пўлатов Дилшод Хакбердиевич

и.ф.д. проф.

кафедра профессори

Давлат молиясини бошқариш

Давлат бюджетининг ғазначилик ижроси

dpulatov@mf.uz

4.

 

Атаниёзов Жасур Хамидович

и.ф.д. проф.

кафедра профессори

Халқаро молия, Халқаро молия институтлари

Халқаро молия бозори ва институтлари

jasurbek156@gmail.com

5.

Эрназаров Файзулло Нарзуллаевич

т.ф.д., доц. кафедра профессори.

Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистон давлатчилиги тарихи ва ўзбек миллий кардриятлар

Ernazarov.Fayzullo@mail.ru

7.

 

Срожиддинова Зарина Хайриддиновна

и.ф.н. доц.

кафедра доценти

Ҳудудий (маҳаллий) молияни бошқариш

Ҳудудий (маҳаллий) молияни бошқариш

szarrin@mail.ru

8.

 

Абдуллаев Зафар Алижонович

PhD, кафедра доценти

Тижорат банкларни солиққа тортиш

Халқаро молия бозори ва институтлари, Илмий тадқиқотлар методологияси

zafarjon074@mail.ru

9.

Қурбонов Хайрилла Абдурасулович

и.ф.н.

кафедра доценти

Давлат қарзларини бошқариш

Давлат қарзларини бошқариш

kurbonov1301@inbox.ru

10.

 

Чориев Фазлиддин Ишқувватович

Катта ўқитувчи

Давлат молиясини бошқариш

Халқаро молия бозори ва институтлари, Давлат молиясини бошқариш, Молиявий менежмент

fchoriev1@mail.ru

11.

Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич

Катта ўқитувчи

Ўзбекистонда бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар

Бюджетдан ташқари фондларни бошқариш

йўқ

12.

 

Жабборов Азамат Алижонович

Катта ўқитувчи

Давлат молиявий назорати тизимини такомиллаштириш

Давлат максадли фондларини бошқариш

azamataj1987@gmail.com

13.

Адилов Фарход Абдувалиевич

Катта ўқитувчи

Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистон давлатчилиги тарихи ва ўзбек миллий қадриятлари

adilov.76@list.ru

 

Кафедранинг илмий даражага эга асосий штатдаги ўқитувчиларининг салмоғи – 83,3 фоизни, ўртача ёш эса 53,7  ёшни ташкил этади.

Кафедрада тайёрланаётган мутахассисликлар ва ўқитилаётган фанлар

Кафедра бугунги кунда 5А230601-Давлат молиясини бошқариш мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрланмоқда.

Мазкур мутахассисликни тайёрлаш бўйича ОЎМТВ томонидан тасдиқланган Ўқув режалар асосида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан кафедрада ўқитиладиган умумметодологик, мутахассислик ва танлов фанлардан тингловчиларга билим, малака ва амалий кўникмалар бериб келинмоқда.

Ўқув режалар, дастурлар ва адабиётлар

Молия соҳасида замонавий раҳбар кадрларни тайёрлаш, Давлат таълим стандартлари асосида таълим ва унинг барча таркибий тузилмаларини такомиллаштириб бориш долзарб масалалардан биридир. Шу боисдан фанлар бўйича билимлар мажмуасини ўзлаштириш, назарий ва амалий машғулотлар узвийлигида малака ҳамда кўникмаларни мукаммал шакллантиришда ўқув режаларга мувофиқ барча фанларнинг ўқув ва ишчи ўқув дастурлари давлат молиясини бошқариш мутахассислиги тингловчиларининг касбий тайёргарлигини тубдан такомиллаштириш, бу соҳага янгича фикрлайдиган, масъулиятли, ташаббускор, ватанпарвар кадрларни жалб этиш бўйича самарали тизимини яратишдаги устувор вазифалардан келиб чиқиб тайёрланиб келинмоқда.

Республика молия тизимини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва барқарорлигини оширишда замон талабларига жавоб бера оладиган раҳбар кадрларни тайёрлаш мақсадида кафедрада ўқитиладиган фанлар бўйича мавзулар тубдан қайта кўриб чиқилиб, машғулотларда замонавий педагогик технологиялари (усуллари, воситалари, техникаси) такомиллаштирилиб, фанлар бўйича электрон адабиётлар базаси яратилиб борилмоқда.

Фанларнинг мазмунини яратиш борасида бир қанча ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, Академияда ишлаб чиқилган ягона талаб доирасида кафедрада ўқитиладиган фанларнинг Ўқув-услубий мажмуалари яратиб борилмоқда.

Кафедранинг илмий тадқиқот фаолияти

 Кафедрада 5 та фан доктори (шундан 3 нафар фан доктори ўриндошлик асосида), 4 нафар фан номзоди ва фалсафа доктори (1 нафар фан номзоди ўриндошлик асосида), 4 нафар катта ўқитувчи профессор-ўқитувчилар (3 катта ўқитувчи ўриндошлик асосида) фаолият юритмоқда.

Кафедра профессор-ўкитувчилари томонидан турли даражадаги бюджетларнинг даромадлар базасини кенгайтириш, бюджет харажатлари самарадорлигини баҳолаш, бюджетлараро муносабатларни тартибга солиш, натижавийликка йўналтирилган бюджетлаштириш ва бюджет шаффофлигини таъминлаш масалаларида мунтазам равишда тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Жумладан, “Молия” кафедраси профессор-ўқитувчилари ва бир гуруҳ ДМБ  тингловчилари жалб этилган ҳолда 2018-2020 йилларга мўлжалланган “Подходы определения цели и индикаторов оценки бюджетных проектов” мавзусидаги грант  асосида илмий тадқиқот олиб бормоқда. Шунингдек, 2018 йилда “Молия” кафедраси профессор-ўқитувчилари ва ДМБ  тингловчилари томонидан қисқа муддатли амалий-инновацион тадқиқот лойиҳалари “Определение качественного индикатора системы образования”, “Аҳоли қатлами гуруҳлари учун "Фуқаролар бюджети" лойиҳасини тайёрлаш масалалари” ва “Оилавий тадбиркорликни ривожлантиришнинг молиявий таъминоти” мавзуларида қисқа муддатли амалий-инновацион тадқиқот лойиҳалари амалга оширилган.

Шу билан бирга, кафедра томонидан диссертация мавзуларидан келиб чиқиб, тадқиқот йўналишлари бўйича тингловчилар иштирокида кичик гуруҳлар шакллантирилиб, мазкур гуруҳлар илмий тадқиқот ишларига жалб қилиб борилмоқда.

Фан-таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги инновацион ҳамкорликни йўлга қўйиш ва амалга ошириш, Давлат дастурларида келтирилган вазифаларни бажариш борасида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджет-солиқ тадқиқотлари институти билан ҳамкорликда олиб инновацион тадқиқотларда кафедра профессор-ўқитувчилари эксперт сифатида иштирок этиб келмоқда.

Илмий ишланмалар

Инновацион ҳамкорлик шартномаси асосида кенг кўламли, аниқ мақсадли ишлар амалга ошириган, жумладан:

– олий таълим муассасаларида хизматлар кўрсатишни давлат-хусусий шериклиги амалиёти асосида ривожлантириш орқали бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига молиялаштириш механизми такомиллаштирилган;

олий таълим муассасаларида ўқиш учун тўловлар ҳажмини ҳар бир муассасанинг илмий салоҳияти билан боғлиқ ҳолда табақалаштириш натижасида меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш асосланган;

бюджет маблағлари ҳисобидан фуқароларни мажбурий тиббий суғурталаш механизмини шакллантиришда давлат ижтимоий суғурта фондини ташкил этиш орқали бюджет маблағларидан самарали фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий тузилмаси такомиллаштирилган;

тиббиёт ходими томонидан тиббий хизматдан фойдаланувчига етказилган моддий зарарларни қоплаш бўйича тиббиёт ходимлари касб жавобгарлиги мажбурий суғуртасини жорий қилиш асослари ишлаб чиқилган;

давлат тиббиёт муассасаларида стационар пуллик тиббий хизмат турларини кенгайтириш натижасида бюджетдан ташқари маблағлар тушуми ҳажмини ошириш ва тиббий хизматлар бозорида рақобатни кучайтириш асослаб берилган;

«бюджет ташкилоти», «бюджет маблағлари олувчи», «бюджет ижросига касса хизматини кўрсатиш», «давлат харидлари», «бюджет таснифи» тушунчаларини аниқлаштириш орқали Давлат бюджети маблағлари ҳисобини юритиш ва самарали ишлатилишининг илмий-услубий жиҳатдан таъминоти такомиллаштирилган;

ғазначилик органлари фаолияти самарадорлигини ошириш билан бир қаторда Давлат бюджети маблағларини бошқаришни оптималлаштириш имконини берадиган, давлат бюджети ғазна ижроси жараѐнида юзага келадиган молиявий муносабатлар илмий асослаб берилган;

замонавий технологик ва техник мажмуаларни қўллаш ҳисобига бюджет тизими бюджетларининг даромадларини давлат бюджети ғазна ижроси билан қамраб олиш таклифи асосланган;

бюджетдан маблағ олувчилар барча бўғинларининг давлат бюджети ғазна ижросига тўлиқ ўтиши, ёпиқ (махфий) тавсифга эга бўлган харажатларни ўзига хос тартибини ҳисобга олган ҳолда, давлат молиясини бошқариш жараёнини такомиллаштириш юзасидан таклифлар асослаб берилган.

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ РАСМИЙ ВЕБ-САЙТИ
Сайтга ўтиш

ЯГОНА ИНТЕРАКТИВ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН БАНКЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ
Сайтга ўтиш