Пенсия ва суғурта иши


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК-МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ 

“ПЕНСИЯ ВА СУҒУРТА ИШИ  ” КАФЕДРАСИ

 Кафедра мудири в/б:

Аллаяров Фозлиддин Амануллаевич

 Қабул вақти:

 1400 – 1800

 Телефон:

 (0 371) 237-53-51

 e-mail:

Allayarov72@mail.ru, info@bfa.uz

 Веб-сайт

 www.bfa.uz

 

КАФЕДРА ҲАҚИДА

Ташкил этилиши ва ривожланиш тарихи

“Пенсия ва суғурта иши” кафедраси ўрнида дастлаб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 17 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”ги 180-сонли қарорига мувофиқ “Информацион технологиялар ва статистика” кафедраси деб номланган бўлиб, кейинроқ, Банк-молия академияси Илмий кенгашининг 2012 йил 24 августдаги 1-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида ректорнинг 2012 йил 24 августдаги 28 и/ч-сонли буйруғига мувофиқ “Пенсия ва суғурта иши” кафедраси деб қайта номланган.

Ушбу бўлимда 5А233707 – «Пенсия фондларини бошқариш» ва 5А233706 – «Суғурта компанияларини бошқариш» йўналишлари бўйича етук малакали мутахассислар тайёрлаб келинмоқда. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мос мутахассислик тингловчилари учун “Пенсия таъминоти ва ижтимоий суғурта тизими”, “Бюджетдан ташқари пенсия фондини бошқариш”, “Пенсия тизимида инвестицион сиёсат”, “Хорижий мамлакатлар пенсия тизимида бошқарув”, “Пенсия таъминоти ҳуқуқи”, “Халқаро ижтимоий ҳимоя институтлари”, “Суғурта муносабатларини тартибга солиш”, “Замонавий суғурта технологиялари”, “Шахсий суғуртанинг бизнес жараёнлари”, “Суғуртада рискларни бошқариш ва қайта суғурта”, “Суғурта менежменти ва маркетинги”, “Суғурта ташкилотларида ҳисоб ва ҳисобот”, “Ҳалқаро суғурта бозори ва институтлари”, “Суғурта компанияларида инвестицион фаолиятни бошқариш”, “Замонавий ижтимоий-иқтисодий ривожланиш концепциялари”, “Бошқарувда замонавий АКТ. Электрон ҳукумат” фанларидан дарс машғулотлари олиб борилади. Шунингдек, кафедра профессор-ўқитувчилари академияда ташкил этилиб келинаётган Малака ошириш курсларида тингловчиларга дарс машғулотларини олиб бормоқдалар.

 

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари таркиби ва илмий салоҳияти

 

Расм

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва лавозими

e-mail

1.

Аллаяров Фозлиддин

Амануллаевич

 (PhD) Кафедра мудири в.б

allayarov72@mail. ru

2.

Гафуров Убайдулло Вахабович

И.ф.д, профессор

gofurov_u@mail.ru

3.

Абдуғафаров Абдухалил

И.ф.д, профессор

abdugaffarov_abduhalil@mail.ru

4.

Мирсадыков Мирадыл Абдуллаевич

Т.ф.н., доцент

mmirsadikov@mail.ru

5.

Камилов Мажит Мирсаидович

Ф-м.ф.н., доцент

majitkamilov@gmail.com

6.

Муродуллаев Нуриддин Насирдинович

Катта ўқитувчи

Abu0932002@mail.ru

7.

Зокиров Латиф Хамидуллаевич

Катта ўқитувчи

Lzokirov@mail.ru

8.

Вахобов Абдурашид Расулович

И.ф.н., доцент

a.vaxobov@agros.uz

9.

Зиядуллаев Махмуджон Джўрақулович

(PhD) доцент в.б

m.ziyadullaev@stat.uz

10.

Давронов Шухратжон Зухурович

(PhD) доцент в.б

Shdavronov@pfca.mf.uz

11.

Хайдаров Хасан Толибович

Катта ўқитувчи

Hasanuz2001@gmail.com

12.

Рахмонов Нуриддин Мухаммаджонович

Ўқитувчи

Raxmonov.N.86@mail.ru

 

Кафедранинг илмий даражага эга асосий штатдаги ўқитувчиларининг салмоғи – 66,6 фоизни, ўрта ёш эса – 48.2 ёшни ташкил этади.

Кафедрада тайёрланаётган мутахассисликлар ва ўқитилаётган фанлар

Кафедрада бугунги кунда иккита мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрланмоқда.

 

 

 

5А233706 – “Суғурта компанияларини бошқариш ”

5А233707 – “Пенсия фондларини бошқариш”

 

 

Ушбу мутахассисликларни тайёрлаш бўйича ҳар бирига алоҳида ОЎМТВ томонидан тасдиқланган Ўқув режалар асосида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан қуйидаги фанлардан тингловчиларга билим, малака ва амалий кўникмалар бериб келинмоқда.

Ўқув режалар, дастурлар ва адабиётлар

Тасдиқланган Ўқув режаларга мувофиқ барча фанларнинг ўқув ва ишчи ўқув дастурлари бугунги кун ҳолати талабларидан ҳамда республика иқтисодиёти, банк-молия соҳалари олдида турган вазифалар ва энг муҳими, Президентимиз томонидан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш билан боғлиқ белгилаб берилган устувор вазифалардан келиб чиқиб тайёрланиб келинмоқда.

Аксарият мавзулар тубдан қайта кўриб чиқилиб, мавзуларни очиб беришга қаратилган саволлар ва уларни аудитория тингловчиларига (магистрантларга) етказиб беришнинг замонавий педагогик технологиялари (усуллари, воситалари, техникаси) такомиллаштирилиб, адабиётлар базаси эса янгиланиб борилмоқда.

      Фанларнинг мазмунини яратиш борасида бир қанча ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, Академияда ишлаб чиқилган ягона талаб доирасида барча фанларнинг Ўқув-услубий мажмуалари яратиб борилмоқда.

Кафедранинг илмий тадқиқот фаолияти

        Кафедранинг илмий салоҳияти 66,6 фоизни ташкил қилади. Кафедрада асосий  штатда 2 номзод ва ташқи ўриндошлик асосида илмий даражаларга ва юқори малакага эга ўқитувчилар фаолият юритмоқда.

Кафедра профессор-ўкитувчиларнинг интеллектуал салоҳияти мунтазам равишда илмий-амалий изланишлар, илғор тажрибаларни ўрганиш орқали оширилиб борилмоқда. Назарий-амалий билимларга эга бўлган, педагогик маҳорати юқори бўлган ҳамда чет мамлакатлар ўқув юртларида ўқиб келган ёки малака ошириб қайтган, шунингдек, фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳалар бўйича тадқиқотларни олиб боришга мойил бўлган истиқболли ёш педагог-олимлар захираси шакллантириб борилмоқда.

Тингловчилар томонидан тайёрланган ва ҳимоя қилинаётган магистрлик диссертациялари сифатини ошириш, диссертация натижаларини амалиётга ҳамда ўқув-услубий жараёнга татбиқ қилиш тизими яхши йўлга қўйилган.

Фан-таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги инновацион ҳамкорликни йўлга қўйиш ва амалга ошириш, Давлат дастурларида келтирилган вазифаларни бажариш борасида тижорат банклари, молия муассасалари, давлат мақсадли жамғармалари, суғурта компаниялари билан ҳамкорликда инновацион тадқиқотларда кафедра профессор-ўқитувчилари эксперт сифатида иштирок этиб келмоқда.

Илмий ишланмалар

Инновацион ҳамкорлик шартномаси асосида кенг кўламли, аниқ мақсадли ишлар амалга ошириш кўзда тутилган, жумладан:

– ўқув жараёнига юқори малакали амалиёт ходимларини жалб этиш;

– ҳамкор корхонада амалий дарс машғулотларини ташкил этиш;

– инновацион гуруҳ аъзоларининг стажировка ва малакавий амалиёт ўтишлари, МД, ДД ва хўжалик шартнома ишларни бажариш;

– корхоналарнинг амалий фаолияти маълумотлари асосида ўқув қўлланма, дарслик, масалалар тўплами, кейс-стадилар яратиш;

– кафедра профессор-ўқитувчиларини малака ошириш ва стажировкаларга юбориш;

– йўналишлар бўйича ўқув режалар, фанлар ўқув дастурлари, ўқув-услубий мажмуаларни амалиёт ходимларининг таклифлари асосида такомиллаштириб бориш;

– ташкилотлар ходимлари билан биргаликда илмий-амалий анжуман, давра суҳбатлари ўтказиш.

    Инновацион-бошқарув ҳамкорлиги доирасида ўтказилган семинар, давра суҳбатлари ва очиқ дарслар ҳақида маълумот

 “Пенсия ва суғурта иши” кафедраси барча манфаатдор томонларга қуйидаги соҳаларда кенг кўламда ҳамкорлик қилишни таклиф қилади:

– халқаро пенсия фондларини бошқариш услубларини таҳлил этиш ва ташкиллаш;

– кенг соҳадаги суғурта компаниялар учун ривожланиш бизнес-режаларини ишлаб чиқиш;

– Пенсия фондлари ва суғурта компаниялари инвестиция портфелларини шакллантириш ва бошқариш бўйича маслахат хизматларини кўрсатиш;

– АЖ, тижорат банклари, суғурта компаниялари, бюджетдан ташқари Пенсия жамғармалари учун корпоратив стандартлар ишлаб чиқиш (устав, низомлар, лавозим йўриқномалари, кўрсатмалар);

– самарали  бошқарув тизимини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш;

– корпоратив сиёсатларни ишлаб чиқиш (инвестицион, эмиссион, дивиденд, ахборот ва б.);

– корпоратив бошқарув ва назорат даражасини диагностика қилиш, ҳамда улар самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар бериш;

– пенсия фондлари ва суғурта компанияларининг комплекс молиявий ва инвестиция таҳлилини ўтказиш ва корхоналар молиявий барқарорлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

– суғурта компанияларнинг кўп поғонали молиявий менежмент тизимини ишлаб чиқиш.

Халқаро алоқалар

Кафедра бир неча йиллардан буён Япония Молия вазирлиги қошидаги Сиёсий тадқиқотлар институти, Люксембург Молиявий технологиялар ўтказиш агентлиги (AТTF), Бремерхафен Амалий фанлар университети (Германия), Герцензе ўқув маркази (Швейцария), Иқтисодиёт ва менежмент олий мактаби (Чехия), Давлат бошқарув миллий институти (INTAN, Малайзия) ва бошқа институт ва марказлар билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиб келмоқда.

Кафедрада халқаро алоқаларни янада кучайтириш, уларда ўқитувчилар ва тингловчиларнинг иштирокини таъминлаш борасида узоқ йилларга мўлжалланган стратегик режа ишлаб чиқилган. Ушбу режа асосида профессор-ўқитувчилар халқаро ва республика миқёсидаги фундаментал, инновацион ва амалий лойиҳа ва грантларда мунтазам иштирок этиб келмоқда.

Иқтидорли талабалар билан амалга ошириладиган ишлар

Ишлаб чиқариш билан боғлиқлиқ малакавий амалиёт ва стажировка.

Кафедра магистрантлари хорижий ривожланган давлатларда, хусусан, Япония, Германия, Люксембург, Чехия, Швейцария ва бошқа бир қатор мамлакатларда ёзги стажировкаларга бориб, илғор хорижий тажрибаларни ўрганиб қайтишмоқда.

Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан хорижий стажировкаларга борадиган тингловчиларни танлаб олиш жараёнида фаол иштирок этишмоқда ҳамда уларни тайёрлашда қисқа муддатли тезкор курслар ташкил этишмоқда.

Шунингдек, тингловчиларнинг малака амалиётини самарали ташкил этиш мақсадида кафедра профессор-ўқитувчилар томонидан услубий кўрсатмалар, топшириқлар ва дастурлар ишлаб чиқилиб, тингловчиларга амалий ёрдам кўрсатиб келинмоқда.

“Интерфаол усулда ташкил этиладиган маҳорат дарслари жадвали”га мувофиқ кафедра томонидан етук олимлар, амалиётчи-мутахассислар, фан арбобларини таклиф этган ҳолда, мунтазам равишда “маҳорат дарслари” ташкил этилмоқда. Ушбу маҳорат дарслари тингловчиларнингдунё қарашларини кенгайтиришга, уларнинг амалий билим савияларини янада оширишга хизмат қилмоқда.

Битирувчилар ва уларнинг иш фаолиятидаги ютуқлари. Ҳозирги кунда юксак муваффақиятларга эришган, бошқарув лавозимларида фаолият кўрсатиб келаётган ва доимий равишда кафедра билан алоқасини узмай келаётган бир қатор битирувчиларнинг борлиги фахрлидир.

Булар:

 

Ф.И.Ш.

Иш жой ва лавозими

1.

Давронов Шухрат Зухурович

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси ижро этувчи аппарат директор ўринбосари

2.

Аноркулов Акмалжон Абдурахмонович

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси хавфни таҳлил қилиш  ва солиқ тўловчиларни сегментлаш бошқармаси Ташқи манбани шакллантириш ва маълумотларни қайта ишлаш бўлими давлат солиқ бош инспектори. 

3.

Нурматов Умиджон Таджибаевич

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Суғурта назорати давлат инспекцияси бошлиғи ўринбосари

4.

Халиков Рустам Бахтиерович

“Ўзбекинвест” экспорт-импорт миллий суғурта компанияси Бош директорининг биринчи ўринбосари

5.

Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич

“Ўзбекинвест” экспорт-импорт миллий суғурта компанияси Бош директор ўринбосари

6.

Абиркулов Бобур Абдухаликович

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ РАСМИЙ ВЕБ-САЙТИ
Сайтга ўтиш

ЯГОНА ИНТЕРАКТИВ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН БАНКЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ
Сайтга ўтиш