Инвестициялар


 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК-МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ

“ИНВЕСТИЦИЯЛАР” КАФЕДРАСИ

 Кафедра               мудири:

 Эргашев Эркин Ироқович

 Қабул вақти:

 1400 – 1800

 Телефон:

 (71) 237-53-46

 e-mail:

 info@bfa.uz

 Веб-сайт

 www.bfa.uz

КАФЕДРА ҲАҚИДА

Ташкил этилиши ва ривожланиш тарихи

 

“Инвестициялар” кафедраси дастлаб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 17 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”ги 180-сонли қарорига мувофиқ “Қимматли қоғозлар бозори ва биржа иши” кафедраси деб номланган бўлиб, кейинроқ эса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 15 апрелдаги ПП-56 сонли “Банк тизимини ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижросини таъминлаш мақсадида Академия ректорининг 2005 йил 12 августдаги 32 и/г-сонли буйруғига кўра “Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш” кафедраси ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 майдаги ПҚ-1533-сонли қарорига мувофиқ ОЎМТВ томонидан ишлаб чиқилиб, 2011 йил 10 сентябрда Давлат стандарт қўмитаси томонидан тасдиқланган янги Классификатор асосида ишлаб чиқилган намунавий ўқув режаларни татбиқ этиш Академияда ўқиш жараёнларини оптималлаштириш, ўқитиш сифатини яхшилаш мақсадида “Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш” ва “Қимматли қоғозлар бозори ва биржа иши” кафедралари бирлаштирилиб “Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш ва қимматли қоғозлар” кафедраси деб номланган.

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси Илмий кенгашининг 2012 йил 24 августдаги 1-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Ректорнинг 2012 йил 24 августдаги 28 и/ч-сонли буйруғига мувофиқ “Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш ва қимматли қоғозлар” кафедрасининг номи “Инвестициялар” кафедраси номига ўзгартирилган.

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари таркиби ва илмий салоҳияти

Кафедранинг илмий даражага эга асосий штатдаги ўқитувчиларининг салмоғи – 50,0 фоизни, ўрта ёш эса – 48.8 ёшни ташкил этади.

Расм

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва лавозими

e-mail

1.

Эргашев Эркин Ироқович

И.ф.н., доцент,

Кафедра мудири

ergashevei@umail.uz

2.

Бўтабаев Мехриддин Шахобиддинович

Ф.м.ф.н., доцент

butabayev@umail.uz

3.

Мўминов Бекзод Шухратович

И.ф.н.

muminovbs@umail.uz

4.

Абуталипов Марс Фуатович

Катта ўқитувчи

marsfa@umail.uz

5.

Расулов Нодир Муротджанович

Катта ўқитувчи

rasulovnm@umail.uz

6.

Ханнаев Шерзод Қурбонназарович

Катта ўқитувчи

xannayev@umail.uz

7.

Зокиржонов Муҳаммадсодиқ Равшанбек ўғли

Ўқитувчи

zokirjonov@umail.uz

 

Кафедра профессор-ўқитувчилар фаолиятидан лавҳалар

 

 

 

 

Кафедрада тайёрланаётган мутахассисликлар ва ўқитилаётган фанлар

 

Кафедра бугунги кунда учта мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрланмоқда.

Булар:

5А230603 – “Инвестицияларни бошқариш” (банк сектори)

5А230603 – “Инвестицияларни бошқариш” (реал сектор)

5А233702 – “Корпоратив молияни бошқариш”

 

Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мос мутахассислик тингловчиларига:

-“Инвестиция лойиҳалари комплекс экспертизаси”;

-“Қимматли қоғозлар портфелини бошқариш”;

-“Инвестиция рискларини бошқариш”;

-“Корпоратив бошқарув”;

-“Давлатнинг инвестиция сиёсати”;

-“Инвестиция лойиҳаларини бошқариш”;

-“Корпоратив молиявий воситаларни бошқариш”;

-“Инвестиция портфели менежменти”;

-“Тизимли таҳлил ва иқтисодий ривожланишни прогнозлаш”;

-“Корпоратив молия стратегияси”;

-“Лойиҳавий молиялаштириш”;

-“Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш” каби фанлардан ўқув-илмий ва амалий кўникмалар бериб келинмоқда.

Шунингдек, кафедра профессор-ўқитувчилари Академияда ташкил этилиб келинаётган Малака ошириш курсларида тингловчиларга дарс машғулотларини олиб бормоқдалар.

 

Кафедранинг ўқув-услубий фаолияти

Кафедрада ўқитиладиган барча фанларнинг ўқув ва ишчи ўқув дастурлари бугунги кун ҳолати талабларидан ҳамда, хукуматимиз томонидан олиб борилаётган сиёсатларига уйғун ҳолда илғор халқаро таълим стандартлари ва талабларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

Кафедра педагог ходимлари томонидан қўйидаги:

Э.Эргашев. “Микроиқтисодиёт.Макроиқтисодиёт” дарслик (2019 йил);

Э.Эргашев. “Макроиқтисодиёт” ўқув қўлланма (2018 йил);

Э.Эргашев. “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик” ўқув қўлланма (2018 йил) каби дарслик, ўқув қўлланмалар,  ўқув-услубий ишлар чоп этиб келинмоқда.

Кафедрада ўқитиладиган фанлардан Академияда ишлаб чиқилган ягона талаб доирасида барча фанларнинг Ўқув-услубий мажмуалари яратилган.

Кафедра педагог ходимлари ҳамда  амалиётчи-мутахассислар, фан арбобларини таклиф этган ҳолда, мунтазам равишда “маҳорат дарслари” ва очиқ дарслар ташкил этилиб, ушбу дарслар тингловчиларнинг дунё қарашларини кенгайтиришга, уларнинг амалий билим савияларини янада оширишга хизмат қилмоқда.

 

Кафедранинг илмий - тадқиқот ишлари

Кафедранинг илмий салоҳияти 50 фоизни ташкил қилади. Кафедрада асосий штатда 3 фан номзоди, 3 катта ўқитувчи ва ўриндошлик асосида педагог ходимлар фаолият юритмоқда.

Ҳозирда кафедра педагог ходимлари томонидан ПЗ–20170928534 рақамли “Ўзбекистон экспортер корхоналарининг ривожланиш эҳтиёжларини инновацион молиялаштириш механизмларини институционал мустаҳкамлаш” мавзусидаги (2018-2020) йилларга мўлжалланган илмий - амалий лойиҳа иши устида илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Кафедара профессор-ўқитувчилар томонидан монографиялар, маҳаллий ва хорижий илмий журналларда мақолалар чоп этиш; интеллектуал мулк объектларига олинган сертификатлар (патентлар) олиш; кафедра илмий салоҳиятни янада оширишга алоҳида эътибор қилинмоқда хусусан:

М.Бутабоев, В.Котов, Ф.Аллаяров. “Институциональные основы механизмов финансирования развития предприятий-экспортеров”. Монография (2018 год)

В.Котов, М.Бутабоев.  “Проблемы и пути внедрения инновационных методов финансирования ключевых предприятий Узбекистана. Монография (2017 год).

Э.Эргашев. “Кичик бизнес субъектларига кўрсатилаётган микромолиявий хизматларни ривожлантириш йўллари”. Монография (2016 йил).

Э.Эргашев. “Ўзбекистонда инновацион иқтисодиётни шакллантириш муаммолари ва ечимлари”. Монография (2015 йил).

           

Кафедранинг ўзаро ҳамкорлик ва ҳалқаро алоқалари фаолияти

“Инвестициялар” кафедраси барча манфаатдор томонларга қуйидаги соҳаларда кенг кўламда ҳамкорлик қилишни таклиф қилади: хусусан, инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва экспертизаси; кенг соҳадаги компаниялар учун ривожланиш бизнес-режаларини ишлаб чиқиш; инвестиция портфелларини шакллантириш ва бошқариш бўйича маслаҳат хизматларини кўрсатиш; АЖ, ҚК, МЧЖ, тижорат банклари ва компаниялар учун  корпоратив стандартлар ишлаб чиқиш (устав, низомлар, лавозим йўриқномалари, кўрсатмалар); самарали корпоратив риск-менежмент тизимини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш; корпоратив сиёсатларни ишлаб чиқиш (инвестицион, эмиссион, дивиденд, ахборот ва бошқалар; корпоратив бошқарув ва назорат даражасини диагностика қилиш, ҳамда улар самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар бериш; корхоналарнинг комплекс молиявий ва инвестиция таҳлилини ўтказиш ва корхоналар молиявий барқарорлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишга эътибор қаратилмоқда.

Битирувчилар ва уларнинг иш фаолиятидаги ютуқлари

Ҳозирги кунда юксак муваффақиятларга эришган, бошқарув лавозимларида фаолият кўрсатиб келаётган ва доимий равишда кафедра билан алоқасини узмай келаётган бир қатор битирувчиларнинг борлиги фахрлидир.

Булар:

 

Ф.И.Ш.

Иш жой ва лавозими

Фото сурати

1.

М.М. Омаров

Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш маркази бошлиғи

 

2.

Э.В. Ахаев

“Ўзметкомбинат” ОАЖ “Прогнозлаштириш ва нархларнинг шаклланиши бўлими бошлиғи, Академияда илк маротаба ташкил этилган битирувчиларнинг ўқув, илмий-тадқиқот, маънавий-маърифий соҳаларда энг юқори натижаларни қайд этган тингловчилар учун таъсис этилган Олтинсертификат соҳиби

 

3.

Д.М. Абдурахмонов

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Валютани тартибга солиш ва ташқи алоқалар департаменти Валютани тартибга солиш бошқармаси бошлиғи

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ РАСМИЙ ВЕБ-САЙТИ
Сайтга ўтиш

ЯГОНА ИНТЕРАКТИВ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН БАНКЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ
Сайтга ўтиш