Банк иши


 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНК-МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ “БАНК ИШИ” КАФЕДРАСИ

  

 

    Кафедра мудири: Ф.Ў. Додиев 

    Қабул вақти: 1400 – 1700

    Телефон: (0 371) 237-53-61

 

 

КАФЕДРА ҲАҚИДА

Ташкил этилиши ва ривожланиш тарихи

      Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1996 йил 17 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”ги 180-сонли қарорига мувофиқ “Банк иши” кафедраси ташкил этилган.

     Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мос мутахассислик тингловчилари учун “Халқаро банк иши”, “Валюта муносабатларини тартибга солиш”, “Тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш”, “Монетар сиёсат”, “Тўлов тизимлари фаолиятини маъмурчилиги”, “Банк активлари ва пассивларини бошқариш”, “Банкларда риск менежменти”, “Банкларнинг кредит эмиссияси ва уни тартибга солиш”, “Мамлакат тўлов баланси” фанларидан дарс машғулотлари олиб борилади. Шунингдек, кафедра профессор-ўқитувчилари Академияда ташкил этилиб келинаётган Малака ошириш курсларида тингловчиларга дарс машғулотларини олиб бормоқдалар.

Расм Ф.И.Ш. Илмий даражасива лавозими e-mail
1. Ф.Ў.Додиев

и.ф.н., кафедра мудири

fozil.dodiev@mail.ru
2. Н.Х.Жумаев и.ф.д. njumaev@gmail.com
3. Х.Рахимова и.ф.н. havahon@rambler.uz
4.   А.Т.Абсаломов и.ф.н.  
5.   А.Х.Эрдонаев и.ф.н.  
6. Ҳ.Ахмедова Катта ўқитувчи ahilola7@gmail.com

Кафедрада тайёрланаётган мутахассисликлар ва ўқитилаётган фанлар

Кафедрада бугунги кунда иккита мутахассислик бўйича кадрлар тайёрланмоқда.

Булар:

5А233703 – Иқтисодиётни монетар тартибга солиш

5А233704 – Тижорат банкларини бошқариш

     Ушбу мутахассисликларни тайёрлаш бўйича ҳар бирига алоҳида ОЎМТВ томонидан тасдиқланган Ўқув режалар асосида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан қуйидаги фанлардан тингловчиларга билим, малака ва амалий кўникмалар бериб келинмоқда:

-“Халқаро банк иши”

- “Валюта муносабатларини тартибга солиш”

- “Тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш”

- “Монетар сиёсат”

- “Тўлов тизимлари фаолиятини маъмурчилиги”

- “Банк активлари ва пассивларини бошқариш”

- “Банкларда риск менежменти”

- “Банкларнинг кредит эмиссияси ва уни тартибга солиш”

- “Мамлакат тўлов баланси”

Ўқув режалар, дастурлар ва адабиётлар

        Тасдиқланган Ўқув режаларга мувофиқ барча фанларнинг ўқув ва ишчи ўқув дастурлари бугунги кун ҳолати талабларидан ҳамда республика иқтисодиёти, банк-молия соҳалари олдида турган вазифалар ва энг муҳими, Президентимиз томонидан мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш билан боғлиқ белгилаб берилган устувор вазифалардан келиб чиқиб тайёрланиб келинмоқда.

    Аксарият мавзулар тубдан қайта кўриб чиқилиб, мавзуларни очиб беришга қаратилган саволлар ва уларни аудитория тингловчиларига етказиб беришнинг замонавий педагогик технологияларитакомиллаштирилиб, адабиётлар базаси эса янгиланиб борилмоқда.

     Фанларнинг мазмунини яратиш борасида бир қанча ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, Академияда ишлаб чиқилган ягона талаб доирасида барча фанларнинг Ўқув-услубий мажмуалари яратиб борилмоқда.

Кафедранинг илмий тадқиқот фаолияти

      Кафедранинг илмий салоҳияти 70 фоизни ташкил қилади. Кафедрада асосий штатда 1 и.ф.д., профессор, 3 фан номзоди, доцент, 1 катта ўқитувчи ва ташқи ўриндошлик асосида педагог ходимлар фаолиятюритмоқда.

      Кафедра профессор-ўқитувчиларининг интеллектуал салоҳияти мунтазам равишда илмий-амалий изланишлар, илғор тажрибаларни ўрганиш орқали оширилиб борилмоқда.Назарий-амалий билимларга эга бўлган, педагогик маҳорати юқори бўлган ҳамда чет мамлакатлар ўқув юртларида ўқиб келган ёки малака ошириб қайтган, шунингдек, фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳалар бўйича тадқиқотларни олиб боришга мойил бўлган истиқболли ёш педагог-олимлар захираси шакллантириб борилмоқда.

     Тингловчилар томонидан тайёрланган ва ҳимоя қилинаётган магистрлик диссертациялари сифатини ошириш, диссертация натижаларини амалиётга ҳамда ўқув-услубий жараёнга татбиқ қилиш тизими йўлга қўйилган.

     Фан-таълим ва ишлаб чиқариш ўртасидаги инновацион ҳамкорликни йўлга қўйиш ва амалга ошириш, Давлат дастурларида келтирилган вазифаларни бажариш борасида тижорат банклари, молия муассасалари, инвестиция компаниялари билан ҳамкорликда олиб борилмоқда, шунингдек, инновацион тадқиқотларда кафедра профессор-ўқитувчилари эксперт сифатида иштирок этиб келмоқда.

Илмий ишланмалар

    Инновацион ҳамкорлик шартномаси асосида кенг кўламли, аниқ мақсадли ишлар амалга ошириш кўзда тутилган,жумладан:

– ўқув жараёнига юқори малакали амалиёт ходимларини жалб этиш;

– ҳамкор тижорат банкларида амалий дарс машғулотларини ташкил этиш;

– инновацион гуруҳ аъзоларининг стажировка ва малакавий амалиёт ўтишлари, МД, ДД ва хўжалик шартнома ишларни бажариш;

– тижорат банкларининг амалий фаолияти маълумотлари асосида ўқув қўлланма, дарслик, масалалар тўплами, кейс-стадиларяратиш;

– кафедра профессор-ўқитувчиларини малака ошириш ва стажировкаларга юбориш;

– йўналишлар бўйича ўқув режалар, фанлар ўқув дастурлари, ўқув-услубий мажмуаларни амалиёт ходимларининг таклифлари асосидатакомиллаштириббориш;

– Марказий банк ва тижорат банклари ходимларибиланбиргаликдаилмий-амалийанжуман, даврасуҳбатлариўтказиш.

Халқаро алоқалар

     Кафедра бир неча йиллардан буён Япония Молия вазирлиги қошидаги Сиёсий тадқиқотлар институти, Люксембург Молиявий технологиялар ўтказиш агентлиги (AТTF), Бремерхафен Амалий фанлар университети (Германия), Герцензе ўқув маркази (Швейцария), Иқтисодиёт ва менежмент олий мактаби (Чехия), Давлат бошқарув миллий институти (INTAN, Малайзия) ва бошқа институт ва марказлар билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиб келмоқда.

     Кафедрада халқаро алоқаларни янада кучайтириш, уларда ўқитувчилар ва тингловчиларнинг иштирокини таъминлаш борасида узоқ йилларга мўлжалланган стратегик режа ишлаб чиқилган. Ушбу режа асосида профессор-ўқитувчилар халқаро ва республика миқёсидаги фундаментал, инновацион ва амалий лойиҳа ва грантларда мунтазам иштирок этиб келмоқда.

Иқтидорли талабалар билан амалга ошириладиган ишлар

       Ишлаб чиқариш билан боғлиқлиқ малакавий амалиёт ва стажировка.

     Кафедра магистрантлари хорижий ривожланган давлатларда, хусусан, Япония, Германия, Люксембург, Чехия, Швейцария ва бошқа бир қатор мамлакатларда ёзги стажировкаларга бориб, илғор хорижий тажрибаларни ўрганиб қайтишмоқда.

      Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан хорижий стажировкаларга борадиган тингловчиларни танлаб олиш жараёнида фаол иштирок этишмоқда ҳамда уларни тайёрлашда қисқа муддатли тезкор курслар ташкил этишмоқда.

     Шунингдек, тингловчиларнинг малака амалиётини самарали ташкил этиш мақсадида кафедра профессор-ўқитувчилар томонидан услубий кўрсатмалар, топшириқлар ва дастурлар ишлаб чиқилиб, тингловчиларга амалий ёрдам кўрсатиб келинмоқда.

     “Интерфаол усулда ташкил этиладиган маҳорат дарслари жадвали”га мувофиқ кафедра томонидан етук олимлар, амалиётчи-мутахассислар, фан арбобларини таклиф этган ҳолда, мунтазам равишда “маҳорат дарслари” ташкил этилмоқда. Ушбу маҳорат дарслари тингловчиларнингдунё қарашларини кенгайтиришга, уларнинг амалий билим савияларини янада оширишга хизмат қилмоқда.

      Битирувчилар ва уларнинг иш фаолиятидаги ютуқлари:

   Ҳозирги кунда юксак муваффақиятларга эришган, бошқарув лавозимларида фаолият кўрсатиб келаётган ва доимий равишда кафедра билан алоқасини узмай келаётган бир қатор битирувчиларнинг борлиги фахрлидир.

 

 

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ РАСМИЙ ВЕБ-САЙТИ
Сайтга ўтиш

ЯГОНА ИНТЕРАКТИВ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУКУМАТ ПОРТАЛИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
Сайтга ўтиш

ЎЗБЕКИСТОН БАНКЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ
Сайтга ўтиш