Список разрешенных кандидатов на Квалификационные экзамены по специальности в ноябре 2018 года

Исми-шарифи Мақоми Куни, вақти ва хонаси
08.00.15 “Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти”
1 Абдуллаева Раъно Гафуровна Мустақил изланувчи 27 ноябрь14:00 да

(37-ауд.)

08.00.02 — “Макроиқтисодиёт”
2 Суннатов Мухтор Нъематович Таянч докторант 27 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

3 Раҳмонов Лочин Тўхтамишович Таянч докторант
08.00.07 — “Молия, пул муомаласи ва кредит”
4 Имомов Умиджон Ғайратжонович Мустақил изланувчи 28 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

5 Маврулова Нилуфар Абдухалиловна Мустақил изланувчи
6 Баратова Динора Алишеровна Мустақил изланувчи
7 Шолдаров Дилшод Азимиддин Мустақил изланувчи
8 Хамдамов Шавкат Комилович Мустақил изланувчи
9 Кучкаров Нуриддин Товмуротович Таянч докторант
10 Маматов Бахром Шавкат ўғли Таянч докторант
11 Қаршиев Отабек Абдуллаевич Мустақил изланувчи
12 Тўхсонов Қудратилла Нозимович Мустақил изланувчи
13 Зарипов Хусан Баходирович Мустақил изланувчи
14 Рустамов Мақсуд Сувонқулович Мустақил изланувчи
15 Халикулова Гулзада Таджимуротовна Мустақил изланувчи
16 Исаев Фахриддин Икрамович Таянч докторант
17 Шомиров Азизбек Абдурашидович Мустақил изланувчи
18 Носирова Гулираъно Абдулазиз қизи Мустақил изланувчи
19 Гофуров Достон Бохромович Таянч докторант
20 Юлдашев Адҳамжон Аҳаджонович Таянч докторант
21 Шомиров Азизбек Абдурашидович Таянч докторант  

 

 

 

 

 

29 ноябрь

14:00 да

(37-ауд.)

22 Адилова Гулнар Джураваевна Мустақил изланувчи
23 Чинқулов Қаҳрамон Равшанович Таянч докторант
24 Бекимбетова Гулнора Маратовна Таянч докторант
25 Сотволдиев Алишер Абдумухтарович Мустақил изланувчи
26 Нормухамедов Сардор Руфатович Мустақил изланувчи
27 Таджитдинов Карим Рахмажанович Мустақил изланувчи
28 Юсупов Одил Аманович Мустақил изланувчи
29 Ражапов Шухрат Зарипбаевич Мустақил изланувчи
30 Мирхаётов Мирвохид Мирзохил ўғли Мустақил изланувчи
31 Файзиев Шехроз Джунайдиллоевич Мустақил изланувчи
32 Зайниддинов Фахриддин Шарофиддинович Мустақил изланувчи
33 Қиёсов Шерзод Уралович Мустақил изланувчи
34 Бердиева Угулой Абдурахмановна Мустақил изланувчи
35 Йўлдошев Жахонгир Тўрабоевич Мустақил изланувчи
36 Темиров Мухамадали Хамидовичга Мустақил изланувчи
37 Нормаматов Ихтиёр Бахтиёрович Мустақил изланувчи
38 Жўраев Исроил Иброхимович Мустақил изланувчи

2018 йилнинг ноябрь ойида Чет тили (инглиз тили) малакавий имтиҳонини топшириш учун талабгорлар

 РЎЙХАТИ

Исми-шарифи Мақоми Куни, вақти ва  хонаси
1 Саломова Сарвиноз Салимовна Таянч докторант 19 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

2 Мэтякубов Азамат Джуманазарович Мустақил изланувчи
3 Джурабаев Отабек Джурабаевга Мустақил изланувчи
4 Йўлдошев Жахонгир Тўрабоевич Мустақил изланувчи
5 Саттикулова Гавхарнисо Ахмаджановна Мустақил изланувчи
6 Бобахўжаев Шуҳрат Исмаилович Мустақил изланувчи
7 Бабаев Жўрабек Хидоятович Таянч докторант
8 Бекмуродова Гавхар Адхамовна Таянч докторант
9 Загребельская Милена Владимировна Мустақил изланувчи
10 Тиллаева Барно Рамизитдиновна Мустақил изланувчи
 
11 Мухторов Ўзбекхон Бурхонович Мустақил изланувчи 20 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

12 Шодмонқулов Камолиддин Муродиллаевич Мустақил изланувчи
13 Курбанова Дилдора Абдурахмоновна Таянч докторант
14 Саломова Сарвиноз Салимовна Таянч докторант
15 Набиева Саидахон Абдувахобовна Таянч докторант
16 Абдулхаева Гулшан Махмудовна Таянч докторант
17 Абулкасимов Мурод Хасанович Мустақил изланувчи
18 Ражапова Мадина Фаридуновна Таянч докторант
19 Халилов Сирожиддин Шерали ўғли Мустақил изланувчи
20 Нурфайзиева Мохинур Зайниддиновна Мустақил изланувчи
 
21 Курбанова Дилдора Абдурахмоновна Таянч докторант 21 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

22 Гофуров Достон Бохромович Таянч докторант
23 Нормухамедов Сардор Руфатович Мустақил изланувчи
24 Қиёсов Шерзод Уралович Мустақил изланувчи
25 Абдуллаева Дилфуза Абубакировна Таянч докторант
26 Рўзиев Шохруз Равшан ўғли Таянч докторант
27 Абдусаламов Олимжон Эшмирзаевич Мустақил изланувчи
28 Умарова Малика Бахтиёровна Таянч докторант
29 Худоёров Ойбек Одилович Мустақил изланувчи
30 Махмудов Шерзод Суръатович Таянч докторант
31 Арипов Улуғбек Баходир ўғли Таянч докторант 22 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

32 Аймухаммедова Амина Какажановна Мустақил изланувчи
33 Таджитдинов Карим Рахматжанович Мустақил изланувчи
34 Джураев Камолиддин Нуриддинович Мустақил изланувчи
35 Дурманов Акмал Шаймарданович Мустақил изланувчи
36 Шарипов Алишер Шухратович Мустақил изланувчи
37 Маматрахимов Иқболжон Илхомжон ўғли Мустақил изланувчи
38 Мамадияров Зокир Тоштемирович Мустақил изланувчи
39 Авазов Аъзам Жонузоқович Мустақил изланувчи
40 Абдираманов Рашид Дусчанович Мустақил изланувчи
41 Эшматов Сирожиддин Келдиярович Таянч докторант 23 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

42 Жуманиязов Иномжон Тураевич Таянч докторант
43 Хусанова Гулчехра Сайфуллаевна Мустақил изланувчи
44 Ишмавона Динора Нурмамад қизи Таянч докторант
45 Номозова Қумри Исоевна Мустақил изланувчи
46 Суюнов Ёрқин Бекмуродович Таянч докторант
47 Салаев Дилшодбек Софарбаевич Таянч докторант
48 Курбанова Мияссар Насридиновна Таянч докторант
49 Курбанова Шохзода Нашпановна Мустақил изланувчи
50 Мажидов Жамолиддин Камолтиддиновия Таянч докторант
51 Жўраев Исроил Иброхимович Мустақил изланувчи 26 ноябрь15:00 да

(37-ауд.)

52 Шолдаров Дилшод Азимидин Мустақил изланувчи
53 Бекназаров Зафаржон Эргашевич Мустақил изланувчи
54 Хайдаров Равшан Мирзакалонович Мустақил изланувчи
55 Имомов Рустамбек Давронбекович Мустақил изланувчи
56 Мирзаев Озод Фуркатович Мустақил изланувчи
57 Нуриддинов Зуфар Акбарович Таянч докторант
58 Ўришев Қахрамон Охунович Мустақил изланувчи
59 Шеров Санжар Раджабович Таянч докторант
60 Усманов Бахтиёржон Хусанбоевич Мустақил изланувчи
61 Нормурадов Хамидилло Муродуллаевич Мустақил изланувчи
62 Маврулова Нилуфар Абдухалиловна Мустақил изланувчи