1-илова

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент молия институти ҳузуридаги 16.07.2013.I.31.01 рақамли Илмий кенгаш аъзолари рўйхати 

Т\р Фамилияси, исми ва отасининг исми Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри
1. Бекмуродов Адхам

Шарипович

(Илмий кенгаш раиси)

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ректори в.в.б., иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
2. Умурзаков Уктам

Пардаевич (раис ўринбосари)

Тошкент ирригация ва мелиорация институти, ректор маслаҳатчиси, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
3. Мустафакулов Шерзод

Игамбердиевич (илмий котиб)

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси “Инвестициялар” кафедраси мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, 08.00.04
4. Мирзаев Фарход

Исамович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази директори ўринбосари, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.07
5. Абдуллаев Равшан

Вохидович

Тошкент ислом университети ректори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
6. Гулямов Саидасрор

Саидахмедович

Тошкент давлат аграр университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
7. Хушматов Норқул

Садуллаевич

Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази Бош илмий котиби, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
8. Чориев Қурбон

Амирович

Ўзбекистон Бозор ислоҳотлари илмий-тадқиқот институти, лойиҳа раҳбари, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
9. Азизов Улуғбек

Ўктамович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Ёшлар сиёсати, таълим, маданият ва спорт масалалари АТД, Таълим ва илм-фан шуъбаси мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, профессор, 08.00.07
10. Иминов Одилжон

Каримович

Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази, директор ўринбосари, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент, 08.00.07
11. Каримов Норбой

Ғаниевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрларни тайёрлаш бўлими бошлиғи, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.07
12. Олимжонов Одил

Олимович

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази Бош директор ўринбосари, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
13. Пардаев Мамаюнус

Қаршибоевич

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.07
14. Ибрагимов Абдугапур

Каримович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси “Бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит кафедраси профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.07
15. Хайдаров Низомиддин

Хамраевич

Тошкент молия институти проректори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
16. Хашимов Акром

Абдиевич

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.11
17. Адилова Зулфия

Джавдатовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Туризм” кафедраси мудири, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.11
18. Йўлдашев Нуритдин

Курбанович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Менежмент” кафедраси мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.11
19. Эргашходжаева Шахноза

Джасуровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Маркетинг” кафедраси мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.11
20. Юлдашев Равшан

Закирович

Ўзбекистон Республикаси Президенти девони етакчи консультанти, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.11

2-илова

16.07.2013.I.31.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги 08.00.04 – “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича Илмий семинар таркиби

Т\р Фамилияси, исми ва

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри
1. Умурзаков Ўктам Пардаевич

(Илмий семинар раиси)

Тошкент ирригация ва мелиорация институти, ректор маслаҳатчиси, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
2. Абдуллаев Равшан

Вохидович

(Раис ўринбосари)

Тошкент ислом университети ректори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
3. Жўраев Толлибой Исмоилович (котиб) Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра доценти, иқтисодиёт фанлари номзоди, 08.00.04
4. Гулямов Саидасрор

Саидахмедович

Тошкент давлат аграр университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
5. Муртазаев Олим Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.04
6. Олимжонов Одил

Олимович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти Бош илмий мутахассиси, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
7. Хушматов Норқул

Садуллаевич

Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази Бош илмий котиби, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
8. Юсупов Эркин Жўраевич Тошкент давлат аграр университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
9. Назарова Фотима Тошкент молия институти, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.04
10. Чориев Қурбон

Амирович

Ўзбекистон Бозор ислоҳотлари илмий-тадқиқот институти, лойиҳа раҳбари, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.04
11. Хакимов Рашид Хамдамович Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, 08.00.04
12. Фармонов Тулқин Хайитмородович Тошкент давлат аграр университети, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.04
13. Негматжонов Учқун Холметович Тошкент ирригация ва мелиорация институти, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.04
14. Салимов Бахтиёр Тоджиевич Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.04
15. Султонов Баҳодир Файзуллаевич Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти директори, иқтисодиёт фанлари номзоди, 08.00.04
16. Мухторов Абдухолиқ Халимович Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти, лойиҳа раҳбари, иқтисодиёт фанлари номзоди, 08.00.04.
17. Рафиков Икром Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти, лойиҳа раҳбари, иқтисодиёт фанлари номзоди.
18. Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич

 

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, 08.00.04
19. Сиддиқов Зохид Тулқинович Тошкент давлат аграр университети, кафедра доценти, иқтисодиёт фанлари номзоди, 08.00.04

3-илова

16.07.2013.I.31.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги 08.00.07 – “Молия. Бухгалтерия ҳисоби”, 08.00.11 – “Маркетинг” ихтисосликлари бўйича

Илмий семинар таркиби

Т\р Фамилияси, исми ва

отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри
1. Мирзаев Фарход

Исамович

(Илмий семинар раиси)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази директори ўринбосари, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.07
2. Хайдаров Низомиддин

Хамраевич

(Раис ўринбосари)

Тошкент молия институти проректори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
3. Бердияров Бахриддин Тавашарович (котиб) Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, 08.00.07
4. Каримов Норбой

Ғаниевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрларни тайёрлаш бўлими бошлиғи, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.07
5. Омонов Акром

Абдиназарович

Тошкент молия институти “Касбий таълим” кафедраси мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
6. Абдурахмонов Олим Қаландарович Тошкент давлат иқтисодиёт университети қошидаги Чилонзор академик лицейи директори иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
7. Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” Илмий-тадқиқот маркази директори, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, 08.00.07
8. Хасанов Баҳодир Акрамович Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
9. Холбеков Расул Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.07
10. Ризаев Нурбек Қодирович Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, кафедра мудири, и.ф.н., доцент, 08.00.07
11. Тошматов Шухрат Аманович Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси кафедра мудири, и.ф.д., профессор, 08.00.07
12. Адилова Зулфия

Джавдатовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Туризм” кафедраси мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.11
13. Эргашходжаева Шахноза

Джасуровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Маркетинг” кафедраси мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.11
14. Хашимов Акром

Абдиевич

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти профессори, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.11
15. Хамидов Обиджон Хафизович Тошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, 08.00.11
16. Фаттахов Адиҳамжон Азизович Тошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра профессор, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.11
17. Ахмедов Омонуллохон Мидхатович Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университети Тошкент филиали, кафедра доценти, иқтисодиёт фанлари номзоди, 08.00.11