1-илова

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент молия институти ҳузуридаги  Илмий кенгаш аъзолари рўйхати 

Т/р  Фамилияси, исми, отасининг исми ТуғилганЙили Ихтисослик   шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри
1. БекмуродовАдхам Шарипович(раиси) 1964 08.00.07 Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, ректор в.б., иқтисодиёт фан-ари  доктори, профессор
2. УмурзаковУктам Пардаевич(раиси муовини) 1952 08.00.08 Тошкент ирригация  ва мелиорация институти,   ректор маслаҳатчиси, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
3. ГафуровУбайдулло Вахабович(илмий котиб) 1967 08.00.08 Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
4. ЮлдашевРавшан Закирович 1977 08.00.07 Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони, етакчи  консультант, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
5. КаримовНорбой  Ғаниевич 1967 08.00.07 Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
6. КаримовНеъматулла Фатхуллаевич 1971 08.00.07 Ant Thornton аудиторлик ташкилоти, аудит директори,  иқтисодиёт фанлари доктори
7. ХайдаровНизомиддин Хамраевич 1962 08.00.07 Тошкент молия институти, проректор, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
8. ИбрагимовАбдугапур Каримович 1957 08.00.07 Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
9. ПардаевМамаюнус Қаршибоевич 1948 08.00.07 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, кафедра профессори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
10. АхмеджановКаримжон Бакиджанович 1977 08.00.07 Тошкент давлат иқтисодиёт университети, проректор, иқтисодиё фанлари номзоди, доцент
11. ИминовОдилжон Каримович 1963 08.00.08 Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази, директорўринбосари, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
12. АбдурахмоновОлимжон Қаландарович 1973 08.00.08 Тошкент давлат иқтисодиёт университети қошидаги Чилонзор академик лицей, директор, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
13. СанакуловаБарногул Ризақуловна 1981 08.00.08 Тошкент молия институти кафедра доценти, иқтисодиёт фанлари доктори
14. БолтабаевМахмуджон Рустамович 1969 08.00.11 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси таълим, илм-фан шўъбаси мудири
15. ЭргашходжаеваШахноза Джасуровна 1968 08.00.11 Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
16. АдиловаЗулфия Джавдатовна 1973 08.00.11 Тошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, иқтисод фанлари доктори, профессор
17. ЮлдашевНуритдин Курбанович 1950 08.00.11 Тошкент давлат иқтисодиёт  университети, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори
18. АктамовШерзод Равшанбекович 1984 08.00.11 Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, проректор, PhD
19. Касимова Мафират Сабировна

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ҳузуридаги Илмий кенгаш қошидаги 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби, 08.00.08 – Тадбиркорлик иқтисодиёти ва кичик бизнес, 08.00.11 – Маркетинг ихтисосликлари бўйича

ИЛМИЙ СЕМИНАР ТАРКИБИ

Фамилияси, исми, шарифи Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, ихтисослик шифри ва номи
1. Хайдаров Низомиддин Хамраевич (раис) Тошкент молия институти проректори, и.ф.д., профессор, 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
2. Эргашходжаева Шахноза Джасуровна (раис ўринбосари) Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Маркетинг” кафедраси мудири, и.ф.д., профессор, 08.00.11 – Маркетинг
3. Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич (илмий котиб) ЎзР БМА “Инвестициялар” кафедраси мудири, и.ф.н., доцент, 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
4. Тошматов Шухрат Аманович Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси кафедра мудири, и.ф.д., профессор, 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
5. Хасанов Баҳодир Акрамович Тошкент давлат иқтисодиёти университети “Аудит” кафедраси мудири и.ф.д., профессор, 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
6. Ризаев Нурбек Кодирович ЎзР БМА “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит” кафедраси мудири, и.ф.н., доцент, 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
7. Бердияров Бахриддин Тавашарович ЎзР БМА “Банк иши” кафедраси мудири, и.ф.н., доцент 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
8. Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” Илмий-тадқиқот маркази директори, и.ф.н., доцент, 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
9. Омонов Акром Абдиназарович Тошкент молия институти “Касбий таълим” кафедраси мудири, и.ф.д. 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
10. Олий аттестация комиссияси эксперт кенгаши аъзоси
11. Бурханов Актам Усманович Тошкент давлат техника университети “Менежмент” кафедраси мудири, и.ф.д. 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
12. Тожиев Рахматулло Рахмонович Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Банк иши” кафедраси доценти, и.ф.н. 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби
13. Абдурахмонов Олим Қаландарович Тошкент давлат иқтисодиёт университети қошидаги Чилонзор академик лицей, директор, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, 08.00.08 – Тадбиркорлик иқтисодиёти ва кичик бизнес
14. Санакулова Барногул Ризақуловна Тошкент молия институти кафедра доценти, иқтисодиёт фанлари доктори, 08.00.08 – Тадбиркорлик иқтисодиёти ва кичик бизнес
15. Ахунжанов Умиджон Махаммадумарович Тошкент Халқаро Вестминстер Университети ўқитувчиси, PhD, 08.00.08 – Тадбиркорлик иқтисодиёти ва кичик бизнес
16. Гафуров Убайдулло Вахабович Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент, 08.00.08 – Тадбиркорлик иқтисодиёти ва кичик бизнес
17. Адилова Зулфия Джавдатовна Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Туризм” кафедраси мудири, и.ф.д., профессор, 08.00.11 – Маркетинг
18. Хашимов Акром Абдиевич Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти кафедра профессори, и.ф.д., 08.00.11 – Маркетинг
19. Хамидов Обиджон Хафизович Тошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, и.ф.н., доцент, 08.00.11 – Маркетинг
20. Актамов Шерзод Равшанбекович Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, проректор, PhD, 08.00.11 – Маркетинг